Jakie źródła ciepła: powietrzne, wodne, czy gruntowe najlepiej połączyć z pompą ciepła?

Wraz z postępem technologicznym znacznie wzrosła ilość sposobów na ogrzewanie swojego domu. Podążając zgonie z obecnie panującymi trendami, ludzie coraz częściej decydują się na ekologiczne rozwiązania, które mają znikomy wpływ na środowisko. Jednym z nich są pompy ciepła, które widuje się w coraz większej ilości gospodarstw domowych.

Sposób działania pomp ciepła

Zainteresowanie pompami ciepła jest naprawdę ogromne. Najprawdopodobniej bierze się to z rosnącej świadomości społeczeństwa na temat konieczności ochrony środowiska oraz licznych dofinansowań na tego typu sprzęt. Dzięki temu pompy ciepła nie są tylko efektywnym, ale także ekonomicznym i ekologicznym rozwiązaniem. Działanie pomp ciepła można porównać do klimatyzatorów. Różnica tkwi w tym, że pompy pobierają ciepło z otoczenia (powietrza, gruntu, wody), a następnie za pomocą specjalnych systemów i instalacji przekazują je do środka budynku. Krótko mówiąc, pompy transportują ciepło z zewnątrz do wewnątrz.

Które źródła ciepła są najefektywniejsze?

Odpowiedź na to pytanie może okazać się kluczowa do efektywnego działania całego systemu, dlatego warto zapoznać się ze wszystkimi możliwymi rozwiązaniami. Jak wynika z powyższej części artykuły, pompy mogą pobierać ciepło z trzech różnych źródeł, czyli:

  • powietrza,
  • gruntu,
  • wody.

Najpowszechniejszym z nich jest powietrze atmosferyczne, którego eksploatacja nie sprawia większego problemu. Powietrzne pompy ciepła charakteryzują się prostą instalacją, dzięki czemu można je zainstalować nawet w istniejących już obiektach bez znacznych przeróbek instalacji grzewczej.

Ciepło z gruntu pobierane jest za pomocą kolektorów gruntowych poziomych bądź pionowych. Rozwiązanie to sprawdzi się głównie w przypadku większych działek. Do instalacji kolektora potrzeba bowiem od kilkudziesięciu do kilkuset metrów kwadratowych powierzchni.

Wodna pompa ciepła jest tańszym rozwiązaniem od pomp gruntowych, jednak jej instalacja i eksploatacja może być nieco problematyczna. Do działania pompy niezbędna jest studnia umieszczona na głębokości od 30 do 50 metrów pod ziemią, a korzystanie z niej wiąże się z przestrzeganiem wymogów prawa geologicznego i górniczego oraz przepisów ochrony środowiska. Pompa taka wymaga stałego nadzoru.