W PRACY TURYSTYCZNEJ

pobrane

W pracy turystycznej, kierowanej w szkołach przez ZHP, główny nacisk został położony na ciekawe, atrakcyjne formy działania oraz organizowanie takich imprez, które maksymalnie aktywizują i angażują do ich przygotowania samą młodzież. W miejsce dawnych drużyn o specjalności turystycznej w szkołach ponadpodsta­wowych, rzadziej podstawowych, działają harcerskie Kluby Turystyczne (HKT). Obok HKT istnieją także kluby o wyspecjalizowanym profilu turystycznym, np.Harcerski Klub Etnograficzny, Młodzieżowych Organizatorów Turystyki, Imprez na Orientację. Harcerski Klub Turystyczny jest wyspecjalizowanym ogniwem szczepu w działalności krajoznawczo-turystycznej, podejmującym zadania dla całego szczepu i szkoły. Rada szczepu powinna koordynować działalność turystyczno-krajoznawczą na terenie szko­ły.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)