W OKRESIE PRZYGOTOWAWCZYM

W okresie przygotowawczym uczestnicy obozu powinni pracować w zespołach dobranych według zainteresowań i wykazywanych zdolności. Utworcyć więc można „zespół programowo-krajoznawczy” – przygotowujący tematykę krajoznawczą trasy, którą należy – po podzieleniu na etapy – rozdzielić do opracowania wszystkim uczestni­kom zespołu. Zespól ten powinien kompletować materiały niezbędne do przygotowania treści krajoznawczych wędrówki. Zespól „rozrywkowo-rekreacyjny” opracowuje pro­gram ognisk, wieczornic oraz imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych. Należy poza tym utworzyć „zespół administracyjno-kwatermistrzowski” przygotowujący plan skompletowania sprzętu turystycznego, sanitarnego, kuchennego, sportowego itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)