POWSZECHNOŚĆ MAŁYCH FORM

blog_2015-02-10_000_cover

Na bazie powszechności małych form krajoznawczo-turystycznych wzrastać po­winien w szkole wyspecjalizowany ruch turystyki kwalifikowanej młodzieży, szczegól­nie w zakresie wycieczek pieszych; rowerowych,-kajakówych i narciarskich. Skorelo­wanie bogatego kalendarza imprez turystycznych SKKT-P1TK z imprezami turysty­cznymi ZHP stworzyć może wartościowy zasób propozycji”turystyki kwalifikowanej, dostosowanej do możliwości młodzieży szkolnej zarówno stopniem trudności, jak i treścią programową. Dla rozwiązania zagadnienia powszechności stosowania w nauczaniu wycieczek przedmiotowych, zarówno jednogodzinnych, wielogodzinnych i zintegrowanych wy­cieczek wieloprzedmiotowych. Związek Harcerstwa Polskiego zlecił „Harcturowi (Harcerskie Biuro Usług Turystycznych) przygotowanie specjalnego programu wycie­czek, który uwzględniałby zadania programowe poszczególnych przedmiotów naucza­nia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)