KULTURALNO- OŚWIATOWY

Funkcję tę pełnić powinni na zmianę pozostali uczestnicy, szczególnie ci, którzy przygotowani są do udzielania wyjaśnień i przekazania innych danych zebranych w okresie poprzedzającym wyjazd na trasę obozu.  Piosenkarz. Już w okresie przygotowawczym wyszukuje teksty piosenek turystycznych, ludowych, wojskowych, młodzieżowych i harcerskich,, inicjuje śpiew, uczy nowych piosenek. Funkcję tę powinien pełnić uczestnik wyróżniający się muzy­kalnością. Kulturalno-oświatowy. Opracowuje wraz z całym zespołem program imprez, ognisk, wieczornic oraz wyznacza realizatorów, sam pełniąc zazwyczaj funkcję „konferansjera”^ Przygotowuje program rozrywkowy na wypadek niepogody, kieruje pracą nad przygotowaniemsymbołu obozu, proporczyka, plakietki, znaczka, chustecz­ki lub widokówek. Współpracuje w tym zakresie z rysownikiem i piosenkarzem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)