GOSPODARZ

  1. Kwatermistrz (gospodarz). Jest to funkcja, której pełnienie rozpoczyna się już w okresie przygotowawczym. Kwatermistrz kieruje, pod nadzorem kierownika obozu, przygotowaniami związanymi z wyposażeniem obozu w sprzęt turystyczny, właściwym jego przygotowaniem oraz wysyłką. Kwatermistrz uzgadnia z kierowni­kiem miejsca postoju i wybór terenu na obóz, pilnuje porządku, czystości oraz prawidło- wego. likwidowania urządzeń obozowych. W schroniskach pomaga rozkwaterować uczestników obozu. Podczas trwania obozu wyznacza, wraz z przewodniczącym samorządu, zadania żywnościowym oraz kuchmistrzowi, rozliczając ich z tych czynności. Dba o należyty przewóz i przechowywanie artykułów żywnościowych. Przed transpor­tem do kolejnego miejsca obozowania, wspólnie z zastępcą kierownika,’dzieli między uczestników produkty spożywcze i sprzęt kuchenny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)